โรงเรียนบ้านตะพุนทอง
หมู่ที่ 6 บ้านตะพุนทอง  ตำบลกะเฉด  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชลิตา ไกรพงษ์
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,22:50   อ่าน 245 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุฑามาศ โคมทอง
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,22:49   อ่าน 230 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชูศักดิ์ รัตนบุรี
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,22:48   อ่าน 279 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเจษฎา อินทร์ประเสริฐ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,22:47   อ่าน 248 ครั้ง