โรงเรียนบ้านตะพุนทอง
หมู่ที่ 6 บ้านตะพุนทอง  ตำบลกะเฉด  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
ภาพกิจกรรม
20 กันยายน 2564 พิธีรับตราพระราชทาน โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านตะพุนทองขอแสดงความยินดี คุณครูนัทธหทัย หมูทอง ครูผู้สอนประจำชั้นอนุบาลปีท
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,22:37   อ่าน 140 ครั้ง