โรงเรียนบ้านตะพุนทอง
หมู่ที่ 6 บ้านตะพุนทอง  ตำบลกะเฉด  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
ภาพกิจกรรม
20 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านตะพุนทองดำเนินการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 คน คนละ 500.- บาท
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,22:34   อ่าน 188 ครั้ง