โรงเรียนบ้านตะพุนทอง
หมู่ที่ 6 บ้านตะพุนทอง  ตำบลกะเฉด  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านตะพุนทองดำเนินการจ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,10:58   อ่าน 158 ครั้ง