โรงเรียนบ้านตะพุนทอง
หมู่ที่ 6 บ้านตะพุนทอง  ตำบลกะเฉด  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน         
          โรงเรียนบ้านตะพุนทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยวัดตะพุนทองมอบให้ส่วนหนึ่ง และนายจันทร์  ศิลปะชัย มอบให้อีกส่วนหนึ่ง
          เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านนี้เห็นสมควรจะมีโรงเรียน เนื่องจากมีเด็กจำนวนมากที่ไม่ได้รับความสะดวกในการศึกษาเล่าเรียน จึงได้ดำเนินการติดต่อกับทางราชการ เพื่อขอตั้งโรงเรียนและก็ได้รับความเห็นชอบ ประชาชนจึงร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นหนึ่งหลังตามแบบ  ป.1ก ขนาด 3 ห้องเรียน  มุงกระเบื้องเป็นเงิน 20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2515  โดยเปิดทำการสอน  2 ชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียน 31 คน พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลัง 3 ห้องเรียน แบบ ป.1ข ใต้ถุนเตี้ย
          ปัจจุบันมีอาคารอนุบาลปูนชั้นเดียว ขนาด 7×7 เมตร  1 ห้อง โรงอาหารขนาด   11×18 เมตร ห้องสุขา 3 หลัง จำนวน 8 ห้อง โรงจอดรถขนาด 5×15 เมตร  สนามกีฬาฟุตบอล 1 สนามสนามตะกร้อ 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม